C22 航空飞行业会话教程

课程 C22 航空飞行业会话教程

课程简介:
หนังสือ “สนทนาจีน-อังกฤษ-ไทย แอร์สจ๊วต มืออาชีพ” มีเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสายการบิน ผู้ตรียมสอบเป็นแอร์สจ็วตหรือผู้โดยสารบนเครื่องบิน เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มั่นใจและคล่องแคล่ว เนื้อหาเรียบเรียงขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ โดยที่ลูกศิษย์เป็นสจ็วตและอาจารย์สอนภาษาจีนสำหรับสายการบินด้วย ซึ่งต่างเห็นพ้องกันว่า ควรจะมีหนังสือแนวนี้ออกสู่ตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและนำไปใช้ดังกล่าว

ลิขสิทธิ์ สำนักพิมพ์ทฤษฎี
เวลาเรียน ประมาณ 180 ชั่วโมง
ค่าเรียน 3,600 บาท/ 30 ชั่วโมง (เทอม)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสายการบิน
*****************************************************

课程目录可参阅以下链接:17-4 航空飞行业教程目录