โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน
โรงเรียนฯ จัดพิธีมอบใบรับรองครั้งที่ 5
อบรมให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทย
ฝึกภาษาจีนอสังหาริมทรัพย์ให้กับ Land & House PCL. 
อบรมหลักสูตรจีนให้กับศาลอุทธรณ์ภาค ๗
คณะครูใหญ่จากเมืองเจียซีมาเยี่ยม ร.ร.
C4 หลักสูตรจีนธุรกิจการเงินการธนาคาร
โรงเรียนได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ10 ปี
อบรมให้กับกลุ่ม PS ธ.กสิกรไทย
ได้อบรมภาษาจีนให้กับFAO - UN
แนะนำศูนย์โดยย่อ more