Training Classes @KBank’s H.O.

 

   The Center had opened several Chinese classes  @ KBank's H.O.

      จากปีที่ 2553 โรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทยจีนเอาชนะจากสถาบันระดับสูงที่มีชื่อ 17 แห่งในโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่พนักงานอาวุโสธนาคารกสิกรไทย ด้วยความผลักดันให้รุดหน้าอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติด้วยวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย บนเวทีแห่งการสอนภาษาจีนให้แก่ธนาคารกสิกรไทย เราได้ประจักษ์ให้คนอื่นเห็นถึงแนวคิดด้านการเรียนการสอนภาษาจีนด้วยระบบมัลติมีเดียซึ่งพบยากมากในทุกวันนี้ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนด้วยวิธีใหม่นี้ได้รับความยอมรับจากผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย

          จากการเรียนการสอนภาษาจีน 60 ชั่วโมงแรกด้วยระบบมัลติมีเดียเสร็จสิ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมด้วยความปิติยินดี พนักงานจำนวน 98 เปอร์เซ็นต์ได้ผ่านการทดสอบครั้งสุดท้าย ผู้อำนวยการ คุณกำพล เสรฐภักดี ได้เดินทางไปมอบประกาศนียบัตรด้วยตัวเองอีกทั้งถ่ายรูปพิธีมอบประกาศนียบัตร

          เพื่อว่าสอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินธุรกรรมในชีวิตจริงแก่พนักงานกสิกรไทย ทางโรงเรียนฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์หลี่ หลิง (ธัญชนก เล่ง) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโรงเรียน รับภาระที่หนักหน่วงในการคัดสรรหลักสูตรและเพื่อ “วัดตัวตัดเสื้อ” ให้แก่พนักงานกสิกรไทยโดยเฉพาะ อีกทั้ง เราได้สรรหาครูสอนภาษาจีนซึ่งมีประสบการณ์ในสอนภาษาจีนด้วยภาษาไทย ผู้เชี่ยวชาญจัดการด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง บุคลากรผู้ชำนาญผลิตระบบมัลติมีเดียจนรังสรรค์หลักสูตรภาษาจีนด้วยระบบมัลติมีเดียให้แก่พนักงานกสิกรไทย ซึ่งในชุดมีความยาวถึง 26 บท เพื่อขยายตลาดการเรียนภาษาจีนโดยมุ่งศูนย์กลางที่ตัวผู้เรียนเอง

图为廖锡麟院长亲赴农行教室颁发结业证书时,与参加培训班的农行职员合影。
(ภาพประกอบ ขณะที่ผู้อำนวยการอธิบดี คุณกำพล เสรฐภักดี ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานในห้องอบรมพร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับพนักงานกสิกรไทย)

未分类