Won the project being CH instructor for KBank

โรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทย-จีนได้รับการมอบหมายงาน

ฝึกอบรมภาษาจีนให้กับพนักงานจากธนาคารกสิกรไทย

       เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 ธนาคารกสิกรไทยได้ส่งแผนการฝึกอบรมภาษาจีนของพนักงานธนาคารกสิกรไทยให้กับองค์กรที่สอนภาษาจีนต่างๆ เพื่อเชิญชวนแต่ละองค์กรมากำหนดแผนการฝึกอบรมภาษาจีนเวลาเข้าฝึกอบรมยาวเป็น 400 ชั่วโมง

ฝ่ายพัฒนาโรงเรียนได้รับหน้าที่การงานที่ทั้งมีความหมายลึกซึ้งและหนักแน่นนี้จากความหวังดียิ่งของผู้อำนวยการโรงเรียนนายกำพล เสรฐภักดีและรองผู้อำนวยการนายไสว วิศวานันท์ มอบหมายให้ท่านอาจารย์ธัญชนก เล่ง ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านธนาคารและธุรกิจการเงินมาสิบกว่าปีมารับผิดชอบการกำหนดแผนการฝึกอบรมภาษาจีนระยะ 1 ปีครึ่งให้กับธนาคารกสิกรไทย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ปี 2554 ธนาคารกสิกรไทยส่งข่าวมาแจ้งอย่างทางการว่า วิธีการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียที่โดดเด่นใหม่เอี่ยมของโรงเรียนเรา ได้ชนะจากคู่แข่งต่างๆ ชิงแผนการอบรมภาษาจีนของธนาคารกสิกรไทยนี้ได้สำเร็จ นี้ถือว่าเป็นข่าวดียิ่งสำหรับโรงเรียนเรา ก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจน่าชื่นใจของโรงเรียน

中中学院荣获泰华农行特聘为中文训导机构
Picture 1: ผู้อำนวยการกำพล เสรฐภักดี (ขวา) กับผู้บริหารฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยนายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ(ซ้าย) ถ่ายรูปในห้องประชุมชั้น23ที่ธนาคารกสิกรไทยนักงานใหญ่

Picture 2:  ผู้อำนวยการนายกำพล เสรฐภักดีและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโรงเรียนอาจารย์ ธัญชนก เล่ง (ซ้าย2) ถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหลังเลิกประชุมการร่วมมือแผนการฝึกอบรม 

未分类