Trained Real-Estate Chinese for Land & House PCL.

 Trained Real-Estate Chinese for Land & House PCL. 

        ภายใต้แรงผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศจีน คนจีนในแผ่นดินใหญ่ได้แห่กันไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศยิ่ง มากขึ้นในปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่มีความได้เปรียบด้วยราคาถูกและ ผู้ซื้อสามารถถือสิทธิทรัพย์สินแบบถาวรและต่าง ๆ จึงกลายเป็นรายการโปรด ในยุคใหม่สำหรับนักลงทุนชาวจีน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ อย่าง บ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนและธนาคารแห่งใหม่ในประเทศไทย ก็เล็งคว้าโอกาสนี้โดยมุ่งเป้าไปที่สถานการณ์การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ของชาวจีน ดังนั้น บริษัทจึงวางแผนจะเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาจีน ฉพราะทางให้กับกลุ่มเจ้าหน้ายอดเยี่ยมของฝ่ายขาย แต่ในปัจจุบันนี้ หลักสูตรภาษาจีนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ยังไม่พบใน ประเทศไทย อ.ธัญชนกของศูนย์ ฯ จึงรับหน้าที่การงานแบบลำบากชี้นนี้ อีกครั้งซึ่งถือว่าบุกเบิกธุรกิจใหม่สำหรับการเรียนการสอนภาษาจีน จากนั้น อ.ธัญชนกก็ไปถึงสถานที่การขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ถ่ายภาพจาก สถานที่จริง เรียนรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น จากนั้นจึงพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ เร่ิมเรียน และจัดทำงบประมาณการฝึกอบรมที่สองฝ่ายยอมรับได้ คัดกรองครูผู้สอนที่เหมาะสมที่สุดมาดำเนินหน้าที่การสอนในโครงการนี้ นอกจากนี้ อ.ธัญชนกก็ยังไปเยี่ยมเยือนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Land & House PCL. และพบปะคุยกันรายละเอียดโครงการฝึกอบรม กับลองประธานบริหารของบริษัท สุดท้าย โครงการนี่จึงได้ถูกมอบไปให้ ทางโรงเรียนเราเป็นผู้ดูแลควบคุม โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการบุกเบิกใหม่อีกด้านหนึ่งสำหรับโรงเรียน หลังจากเราเคยดำเนินการสอนให้กับธนาคารต่าง ๆ และโรงพยาบาลแล้ว จึงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและยินดีด้วย

 

Videos below shows the learning result in test after the first 60-hours learning: 

 

The photo below : Our dispatched instructor, Ms. Li Zirong (second from left) and the students in Land & House PCL. took the photo just end of the first 60 conversation class: 

Videos below shows the learning activities  of  the staffs in Land & House PCL. during the 120-hours course: 

未分类