C15: Cantonese Conversation

Course C15: Cantonese Conversation

粤语对话教程 (中泰文对照)

  • เอกลักษณ์
  •         หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนกว่างตงประกอบด้วยชุดซอฟต์แวร์ที่ออกเสียงภาษาจีนกลางและภาษาจีนกว่างตงตามมาตรฐานด้วยระบบ MP3 แบบควบคู่กัน ประกอบกับแบบเรียนที่มีภาษาจีนกลางภาษาจีนกว่างตงและภาษาไทยควบคู่กัน ซอฟต์แวร์ชุดนี้มีคุณสมบัติสามารถกำหนดให้อ่านซ้ำหลายครั้งหรืออ่านตามโดยอัตโนมัติ/กดด้วยมือและอัดเข้าเครื่องMP3ทั้งสามอย่างเหมาะสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นประเทศไทยที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนกลางและภาษาจีนกว่างตงควบคู่กันไป หลักสูตรการเรียนการสอนชุดนี้มี 27 บท เนื้อหาครอบคลุมภาษาจีนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องถึงชีวิตประจำวันทุกๆด้าน เช่นคำทักทาย คำเรียกที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ถามทาง โดยสารรถ ที่พัก รับประทานอาหาร นัดพบ โทรศัพท์ ดื่มน้ำชา สมัครงาน เข้าทำงาน อาหารจานด่วน การค้าขาย การคมนาคม การสมาคม คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กำหนดวันเวลา สิ่งที่สนใจและชื่นชม การกีฬา ความบันเทิงการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์และเข้าอินเตอร์เน็ต รักษาโรค ขอความช่วยเหลือ กรมไปรษณีย์ ดินฟ้าอากาศ ฯลฯ นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อจากหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการทั้งยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ MP3 สอนการออกเสียงประกอบการฝึกหัดการสนทนา

  • เวลาเรียน        90 ชั่วโมง
  • ค่าเรียน        3,600บาท/30ชั่วโมง (เทอม)
  • กลุ่มเป้าหมาย  คนไทยที่ประสงค์จะเรียนรู้ภาษาจีนกลางและภาษาจีนกว่างตงควบคู่กัน

ตัวอย่างไฟล์ MP3 ที่สอนภาษากว่างตงพ้อมกับหลักสูตรนี้:

***************************************************** 

Sample of MP3 file teaching Cantonese in this curriculum as below:

****************************************************** 

Sample Lesson in the Course of "Cantonese Conversation":

第一课 问候用语

บทที่ 1 คำทักทาย

 

1. (国语)  您好!王先生。

  (粤语)  你好!王生。

  (泰语)  สวัสดี   คุณ(ผู้ชาย)หวาง

 

2.  (国语)早上好,陈太太!

  (粤语) 早晨,陈太!

  (泰语) อรุณสวัสดิ์    คุณนายเฉิน

 

3.  (国语)再见,李小姐!

  (粤语) 拜拜,李小姐!

  (泰语) พบกันใหม่   คุณ(ผู้หญิง)หลี่

 

4. (国语)  小芳,很久没见面了,您好吗?

  (粤语)  亚芳,咁耐冇见,几好吖嘛?

  (泰语) เสี่ยวฟาง   ไม่ได้พบกันตั้งนาน  สบายดีหรือ?

 

5. (国语) 你近来身体好吗?

  (粤语) 你呢一排身体好唔好吖?

  (泰语) ช่วงนี้สุขภาพร่างกายของคุณดีไหม

 

6. (国语)  很好,谢谢!

  (粤语)  几好,有心啦!

  (泰语)   สบายดีมาก    ขอบคุณ

 

7. (国语)  晚安,张先生!

  (粤语)  早唞,张生!

  (泰语)   ราตรีสวัสดิ์    คุณจาง

 

8. (国语)  我们过两天再联系吧,再见!

  (粤语)  我哋过两日再联系啦,拜拜!

  (泰语) อีกสองวันเราค่อยติดต่อกันใหม่   แล้วพบกัน

 

9. (国语) 小强,你这段时间很忙吗?

  (粤语) 亚强,呢排你好忙吖?

  (泰语) เสี่ยวเฉียง  ช่วงนี้คุณงานยุ่งไหม?

 

10. (国语)不太忙,谢谢你的关心。

  (粤语) 唔系几忙,多谢你嘅关心。

  (泰语)ไม่ค่อยยุ่ง  ขอบคุณที่เป็นห่วง

 

11. (国语)林小姐,干了一天活,很累吧?

  (粤语) 林小姐,做咗成日嘢,好攰哩。

  (泰语) คุณหลิน  ทำงานมาทั้งวัน  คงเหนื่อยมากแล้วสิ

 

12. (国语)你家里人都挺好吧?

  (粤语) 你屋企人都几好吖嘛?

  (泰语) ครอบครัวของคุณล้วนสบายดีหรือ?

 

13. (国语)都挺好的,谢谢。

  (粤语) 都几好,有心。

  (泰语) ล้วนสบายดี   ขอบคุณที่เป็นห่วง

 

14. (国语)很久没见你奶奶了,她身体还好吗?

  (粤语) 好耐冇见你嫲嫲喇,佢身体仲几好吖嘛?

  (泰语) ไม่ได้พบกับคุณย่าของคุณตั้งนาน   ท่านร่างกายยังแข็งแรงดีหรือ?

 

15. (国语)还可以,谢谢!

  (粤语) 几好,多谢!

  (泰语) ยังแข็งแรงดีอยู่  ขอบคุณ

 

16. (国语)听说你病了,没空来看你,没什么事吧?

  (粤语) 听讲你病咗,唔得闲嚟睇你,冇乜嘢吖嘛?

  (泰语) ได้ยินว่าคุณไม่สบาย   ไม่มีเวลาไปเยี่ยม  ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม?

 

17. (国语)没什么,就是有点感冒。

  (粤语) 冇乜嘢,就系有啲感冒啫。

  (泰语) ไม่เป็นไร เพียงแค่เป็นหวัดนิดหน่อย

 

18. (国语)代我向你太太问好。

  (粤语) 同我向你太太问好啦。

  (泰语)โปรดฝากความคิดถึงภรรยาของคุณด้วย

 

19. (国语)谢谢。

  (粤语) 多谢。

  (泰语) ขอบคุณ

 

20. (国语)今晚你挺精神的。

  (粤语) 今晚你好精神喔。

  (泰语) คืนนี้  คุณดูมีชีวิตชีวาดีนะ

 

21. (国语)很久没见,你越来越年轻了。

  (粤语) 好耐冇见,你越来越后生喇。

  (泰语) ไม่ได้พบกันตั้งนาน     คุณดูหนุ่มแน่น/สาวขึ้นทุกวัน

 

22. (国语)孔先生,吃过饭了吗?

(粤语) 孔生,食咗饭未吖?

  (泰语) คุณข่ง   รับประทานอาหารแล้วยัง?

 

23. (国语)你刚来这里,习惯吗?

  (粤语) 你啱啱嚟咿度,惯唔惯吖?

  (泰语) คุณเพิ่งมาที่นี่    เคยชินแล้วหรือยัง?

 

第一课内相关常用词汇:

คำศัพท์เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นประจำ

 

1. (国语)你早

  (粤语) 早晨

  (泰语)อรุณสวัสดิ์

 

2. (国语)谢谢关心

  (粤语) 有心

  (泰语)ขอบคุณที่เป็นห่วง

 

3. (国语)再见

  (粤语)拜拜

  (泰语)พบกันใหม่

 

4. (国语)晚安

  (粤语)早唞

  (泰语)ราตรีสวัสดิ์

 

5. (国语)对不起

  (粤语) 对唔住

  (泰语)ขออภัย/ขอโทษ

 

6. (国语)不客气

  (粤语) 唔使客气

  (泰语)ไม่ต้องเกรงใจ

 

7. (国语)打扰了

  (粤语) 滚搅晒

  (泰语)รบกวนแล้ว

 

8. (国语)不送了

  (粤语) 唔送喇

  (泰语)ไม่ส่งแล้ว

 

9. (国语)慢走

  (粤语) 慢慢行

  (泰语)เดินทางดีๆ นะ

未分类