C9: Smooth Chinese – Video Teaching

中文通-视频教学中文

หลักสูตรนี้มี 70 บท ทั้งหมดล้วนประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน เนื้อหาครอบคลุมไปถึงหัวข้อสำคัญสำหรับการประกอบชีวิตและการทำงาน เช่น การแนะนำตนเองและสมาชิกครอบครัว การถามทางและสภาพอากาศ การช็อปปิ้งและการท่องเที่ยว การเชิญและนัดหมาย การดูหนังและฟังเพลง การว่ายน้ำและกีฬาประเภทอื่น การหาหมอและการทำผม การนั่งรถและนั่งเครื่องบิน การโทรศัพท์ วันเกิดและงานปาร์ตี้ ที่ธนาคาร ที่ไปรษณีย์และสถานที่สาธารณะอื่นๆ เป็นต้น ในตอนท้ายของทุกบทมีหัวข้อการเรียนเสริมผู้ช่วยผู้ประกอบชีวิตในประเทศจีนซึ่งแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในประเทศจีน

  1. หลักสูตรจัดโดย    ศูนย์การศึกษามัลติมีเดียและภาษาจีนแห่งประเทศไทย
  2. เวลาเรียน      280 ชั่วโมง
  3. ค่าเรียน        3,600 บาท/30 ช.ม. (เทอม)

กลุ่มเป้าหมาย   พนักงาน office ทั่วไปที่สนใจเรียนรู้สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การงาน การท่องเที่ยว การซื้อของ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน

******************************************************* 

Content of the curriculum of "Smooth Chinese" : 14-12 中文通70课目录

****************************************************

The following video is the sample of the programm teaching the curriculum "Smooth Chinese":

Sample of Lesson 36    Taking a Taxi

ตัวอย่างบทที่ 36 นั่งรถแท็กซี่

sānshíliù   zuòchūchē

 

  คำศัพพ์ใหม่

    1)        chūchē                        แท็กซี่                         

    2)        tíng                               หยุด  

    3)        jiāotōng                           การจราจร                             

    4)        chí                               สาย,ล่าช้า

    5)        qíngkuàng                        สภาพ

    6)        xiāngdāng                        ค่อนข้าง

    7)        jìn                            ใกล้ๆ

    8)         bàoqiàn                          ขอโทษ

    9)        yōng                           หนาแน่น

 10)        nèi                                 ข้างใน

 

  คำศัพพ์เฉพาะ

1) yuán             (สวนอีเหอหยวน) พระราชวังฤดูร้อน

 

zuòchūchē

นั่งรถแท็กซี่

 

shǐ  : chūchē!

สมิทส์   :  แท็กซี่!

 

     :   dàolixiānshēng?

คนขับ    :    คุณครับ ไปที่ไหน?

 

shǐ  :   yuánma?

สมิทส์   :   ไปอีเหอหยวนไหม?

 

     :     ,qǐngshàngchēba!

คนขับ    :     ไปครับ เชิญขึ้นรถก่อน!

 

shǐ  :     dàowàiguóxuéyuànménkǒutíngxià,yàojiēpéngyǒu

สมิทส์    :    ไปจอดที่หน้าประตูคณะภาษาต่างประเทศก่อน ฉันจะรับเพื่อนคนหนึ่ง

 

      :     hǎode

คนขับ    :     โอเค

 

shǐ  :       dàowàiguóxuéyuànyàoduōchángshíjiān?

สมิทส์    :      ไปที่คณะภาษาต่างประเทศต้องใช้เวลาเท่าไหร่?

 

      :       ò,kànjiāotōngqíngkuàngle,jīntiānxiàdejiāotōngxiāngdāngyōng

คนขับ     :       อือ นั่นต้องดูสภาพจราจรแล้ว วันนี้ตอนบ่ายการจราจรค่อนข้างแน่น

 

shǐ  :       néngbunéngzàishífēnzhōngnèigǎndàojīngchíleshífēnzhōng.

สมิทส์    :        สามารถไปถึงภายใน 15 นาทีได้ไหม? ฉันสายไป 10 นาทีแล้ว

 

      :       hǎode.jìnliàngba.depéngyǒuzàishénmefāngděng?

คนขับ    :        โอเค ฉันจะพยายามดู เพื่อนของคุณรออยู่ที่ไหน?

 

shǐ  :       zàixuéxiàodeménkǒu.qǐngzàixiàjiējiǎozuǒzhuǎn

สมิทส์    :        ที่ประตูโรงเรียน กรุณาเลี้ยวซ้ายที่แยกข้างหน้า

 

      :       hǎode

คนขับ     :       ได้

 

shǐ  :     xiǎngjiùzàijìnnéngbunéngkāimàndiǎnāzàibiān!wánglín!

สมิทส์    :    ฉันคิดว่าเขาคงอยู่แถวนี้ สามารถขับช้าหน่อยได้ไหม? อา เขาอยู่ทางนั้น หวางหลิน

 

wánglín   :     chídàoleèrshífēnzhōng.

หวางหลิน:     คุณมาสาย 20 นาที

 

shǐ  :    zhēnbàoqiàn.wàngleshíjiānle.

สมิทส์    :    ขอโทษ ฉันลืมเวลาไปแล้ว

 

     :     yuándàole

คนขับ   :     อีเหอหยวนถึงแล้ว

 

shǐ  :    xièxiè.duōshǎoqián?

สมิทส์    :    ขอบคุณครับ เท่าไหร่?

 

      :    èrshíkuài

คนขับ     :   25 หยวน

 

shǐ  :     zhèshìsānshíkuài

สมิทส์    :     นี่ 30 หยวน

 

      :     hǎode,zhèshìkuàixièxiè

คนขับ     :    อือ นี่ 5 หยวน ขอบคุณ

 

    中国生活小助手

        在北京乘坐出租汽车可以预定,也可以在宾馆,饭店外边和路旁随叫随到。由于车型不同,收费也不同。每部车均有里程显示器。

เกร็ดความรู้การใช้ชีวิตในประเทศจีน

               การนั่งรถเท็กซี่ในกรุงปักกิ่งสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ ที่บริเวณนอกโรงแรมและข้างถนนก็สามารถเรียกได้ทันที เนื่องจากรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน ค่าโดยสารก็แตกต่างกัน รถแท็กซี่แต่ละคันต่างก็มีการติดตั้งเครื่องแสดงระยะทางไว้

未分类