C4:银行与金融专业中文教程

课程C4: 银行与金融专业中文教程

  • 特色:

本教程是根据开泰银行要求特别编制的银行专业中文教程,全书共37课,内容涵盖了银行的各种相关业务,包括:存取款、兑换外币、旅行支票、缴付公用消费、申请信用卡、汇款到国外、托收支票、开立各种银行账户、遗失存折、在自动柜员机存入现金、支票和支付服务费、银行卡被机器没收、开办网络银行和信息提醒服务、办理汇票、基金和保险等业务。每篇课文除将课内的重点和难点字词归为生词进行讲解之外,还设置了大量与课题相关的银行业务思考题,让学员思考和回答,是从事银行工作人士不可多得的精品教材。

  • 教材编制:李灵老师
  • 学时    :120小时
  • 收费    :4,500铢/30小时(期)/人

适合对象:与大学中文系毕业生同等中文水准的金融界从业人员。

**************************************************************************************

银行与金融专业中文37课教程目录:

银行专属37课目录

*************************************************************************************

以下视频是TCCGE特别编制的金融中文样课“从ATM机提款  ”

以下是本中心编制的双语比照版金融中文课程之 MP3 课样——用外国银行卡在自动提款机 ATM 支取现款:

 

***************************************************************************************

金融中文教程例课之一 

“用外国银行卡在自动提款机ATM支取现款”:

 

Staff    :  Good morning / Good afternoon!

พนักงาน:  ทักทายเพื่อกล่าวสวัสดีตอนเช้า / สวัสดีตอนบ่าย

zhíyuán:  (zhāohu)  zǎoshànghǎo!/xiàhǎo

 

Customer :  Good morning / Good afternoon!

ลูกค้า      :   ทักทายเพื่อกล่าวสวัสดีตอนเช้า / สวัสดีตอนบ่าย

客  :     (zhāohuzǎoshànghǎo!/xiàhǎo

 

Staff       :  How may I help you?

พนักงาน  :  มีอะไรให้เราช่วยไหมคะ / ครับ

zhíyuán:     yǒushénmeyàomenbāngmángdema

 

Customer: I would like to withdraw Thai Baht from ATM.

ลูกค้า      : ฉันต้องการถอนเงินสดจากเครื่องATM

客 :     yàocóngguìyuánxiànjīn (xiànkuǎn)。

 

Staff       :  Please insert your card.

พนักงาน  :  กรุณาสอดบัตรค่ะ

zhíyuán    :    qǐngchāde

 

Staff       :   Enter your PIN.

พนักงาน  :  ใส่รหัสผ่านค่ะ

zhíyuán:       shūde

 

Staff   :     Enter withdrawal amount or select fast cash as shown on ATM screen.

พนักงาน:  ระบุยอดเงินที่ต้องการถอนหรือเลือกจำนวนเงินด่วนที่แสดงบนหน้าจอ

zhíyuán:      zhùmíngyàodejīnéhuòzhě

xuǎnpíngshàngxiǎnshìdekuàikuǎnjīné

 

Customer:  Ok, thank you for your help.

ลูกค้า      :   ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ

客   :        xièxièdebāngmáng

 

Staff       :  You’re welcome and don’t forget to take your ATM slip.

พนักงาน  :   ยินดีค่ะและอย่าลืมรับสลิป ATMนะคะ

zhíyuán    :     biéwàngleshōuxiàkuǎnshōu

 

Customer:  Thank you, Bye.

ลูกค้า     :   ขอบคุณลาก่อน

:          xièxièzàijiàn