ThaiCC School held 10 Anniversary Celebration

10 Anniversary Celebration held by ThaiCC School

ฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนน่าจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559 เป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับฤดูใบไม้ร่วง โรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทย-จีนได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีขึ้นในหอประชุม กวง ฮวา ตั้ง ชั้น 9 อาคารไทยซีซี (หอการค้าไทย-จีน) เพื่อสรุปกระบวนการพัฒนาโรงเรียนในทศวรรษนี้ซึ่งเริ่มต้นที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์จนถึงปัจจุบันที่มีผลเก็บเกี่ยวมากมายที่เดียว

แขกที่เข้าร่วมงานนี้รวม250 คน รวมถึง Mr.Zhangdong Hao อุปทูตจีนประจำ ประเทศไทย, นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน, รองประธานหอการค้าไทยจีน นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ, นายมนตรี ชยาวิวัฒน์กุล, นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์, นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล, นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ, นายยรรยง ปฐมศักดิ์ , ดร. แสงชัย โสตถีวรกุล ประธานสมาคมแต้จิ๋ว, ดร.วิชิต ลอลือเลิศ, นายกสมาคมครูจีน (ประเทศไทย), น.พ. Yu Shiweib, นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตงฮั้ว,  Ms. He Yun, ผ.อ.วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA), Pro. Wen Xiangyu, ผ.อ. สถาบันขงจื้อของมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, Ms. Tao Xiaohong, หัวหน้าภากภาษาจีน  Beijing Language and Culture University (กรุงเทพ), Ms.Bongkoch และ Mr.Nattawit, ตัวแทน FAO-UN และแขกรับเชิญต่าง ๆ

การเฉลิมฉลองเปิดฉากด้วยแขกรับเชิญทุกท่านร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์พร้อม ๆ กัน ผ.อ.โรงเรียน นายกำพล เสรฐภักดีเริ่มเกล่าถึงการพัฒนาโรงเรียน ยินดีต้อนรับและขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับแขกทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครั้งนี้โดยเสียสละเวลา Mr. Zhangdong Hao อุปทูตจีนประจำ ประเทศไทย   นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน รองประธานหอการค้าไทยจีน ดร. แสงชัย โสตถีวรกุล ประธานสมาคมแต้จิ๋ว และ น.พ. Yu Shiwei นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตงฮั้วล้วนกล่าวสุนทรพจน์บนเวที ทุกท่านยืนยันและขอแสดงความยินดีกับผลงานที่เก็บเกี่ยวใน 10 ปีการพัฒนาโรงเรียนนี้

หลังแขกคนสำคัญเสร็จสิ้นคำพูด พิธีกรทั้ง 2 ท่านซึ่งเป็นคนจีนและคนไทยประได้กาศว่า เริ่มงานเฉลิมฉลองและให้ผู้เข้าร่วมงานชมภาพยนตร์ที่แสดงการพัฒนาของสถาบัน แขกรับเชิญกว่า  200 ท่านได้ชมวิดีโอสี่มิติแบบไดนามิก  “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทย-จีน”  ซึ่งเป็นภาพยนตร์รวมเสียงภาษาไทย ตนตรีจีนที่ไพเราะและคำอธิบายโดยอักษรจีนอยู่ในไฟล์ยดเยว

หลังจำชมภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจารย์หลายท่านของโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความสามารถได้แสดงเล่นตนตรีจีน Er Hu ขับร้องเพลงเดี่ยวโดยเสียงยอดเยี่ยม และแสดงเดี่ยวเล่นไวโอลินขนาดใหญ่ ทำให้แขกรับเชิญได้เพลิดเพลินที่ได้ยินและมองเห็นงานแสดงแบบหลากหรายพร้อมด้วยสีสัน และแสดงให้เห็นทีมงานครูผู้สอนโรงเรียนที่มีพรสวรรค์หย่างสูง การสอนภาษาจีนด้วยวิธีสนุกไม่ใช่เป็นแค่แผนงานเฉพาะอยู่บนกระดาษเท่านั้น แต่ได้เป็นความจริงด้วย  ศิษย์เก่าผู้สงอายุก่าว  80 ปีหลายท่านจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนครงฮั้วก็ขึนเวทีมาร้องเพลง  เสียงสั่นเล็กน้อยของพวกเขาได้นำความทรงจำของผู้สงอายุกลับไปหรายสิบปีก่อนตอนวัยหนุ่มสาวของพวกเขาเมื่อศตวรรษที่ยี่สิบ  สมาชิกหนุ่มสาวในกลุ่มร้องเพลงจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนที่พึ่งเรียนจบจากประเทศจีน ได้แสดงขับร้องเพลงเดี่วยตู่และร้องเป็นคู่แกนนำ  ให้แขกรับเชิญมองเห็นคนรุ่นใหม่ในแวดวงจีนของเมืองไทยไม่ได้ขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถ  วัฒนธรรมจีนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึงห้าพันปีนั้นได้ได้รับการสืบทอดในเมือง ยิ้มที่นี่แล้ว

   ผ.อ.โรงเรียน คุณกำพลแนะนำว่า  สิบปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับการสปอนเซอร์จากหอการค้าไทย-จีนเพื่อการจัดทำตำราเรียนภาษาจีนชุด 6 เล่มสำหรับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ทำให้พวกเราเติบโตจากการมีนักเรียนจำนวนเป็นศูนย์ จนถึงบัดนี้เรามีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 500 คนอยู่ตลอด อีกทั้งวิชาเรียนก็ยังได้ขยายกว้างขวางไปถึงการเรียนภาษาจีนเชิงพาณิชย์ วัฒนธรรมจีน การสนธนาภาษาจีนระดับกลางและสูง ชั้นเรียนเด็กและการสอนพิเศษส่วนบุคคล พวกเราได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษา 4 รอบสำหรับนักเรียนเกือบ 100 คน อีกทั้งยังร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีชื่อเสียงหนึ่งใน 23 แห่งของโลก เพื่อเปิดให้โรงเรียนเป็นสถานที่ทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ทำให้ธุรกิจการสอนและการสอบรวมอยู่ในที่เดียวอย่างสมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ ขอบเขตในการเรียนการสอนภาษาจีนนอกโรงเรียน ครอบคลุมไปถึงการธนาคารและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การพยาบาลและการแพทย์ การค้าปลีก  การบริหารจัดการ ฯลฯ หลักสูตรเฉพาะทางและแพคเกจซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบมีเสียงที่ฝ่ายพัฒนาโรงเรียนได้จัดทำขึ้นหลายชุดนั้น ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารแห่งประเทศจีน(ประจำประเทศไทย) สรรพากรพื้นที่ 24 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บมจ.ไทยวาสตาร์ช ร.พ.เจตนิน องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และรายการสอนภาษาจีน “โต๊ะจีน” ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องสาม เป็นต้น ในหรายปีที่ผ่านมานี้ จำนวนพนักงานพายนอกที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาจีนจากโรงเรียนมีอยู่กว่า 700 คน

คุณกำพลเกล่าวว่า ทุกส่วนแม้เพียงน้อยนิดของความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนนี้ ล้วนแต่ได้มาอย่างยากลำบาก ซึ่งเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้ร่วมงานโรงเรียนทั้งหมด ดังนั้น ความสำเร็จของพวกเรา จึงเป็นของผู้ร่วมลงทุนของโรงเรียน เป็นของพนักงานและครูผู้สอนผู้ซึ่งทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และเป็นของนักเรียนทั้งหมดที่ตั้งใจเล่าเรียนวัฒนธรรมจีนด้วยความมานะอุตสาหะ

ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน นายจิตติเล่าวว่า ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ “One Belt One Road”อย่างเร่งด่วนของประเทศจีน ทำให้การติดต่อและการร่วมมือทางด้านการลงทุน เศรษฐกิจการค้า และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างไทยและจีนจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น การใช้ภาษาจีนอย่างแพร่หลายมากขึ้น ความสำคัญในด้านการเรียนรู้ภาษาจีนก็เพิ่มขึน หอการค้าไทย-จีนจะสนับสนุนให้ลูกหลานเรามาเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนนี้

ดร. แสงชัย ประธานสมาคมแต้จิ๋วกล่าวว่า  โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นมาครบ 10 ปี นี่ไม่เพียงแต่จะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สำรับโรงเรียนนี้เท่านั้น แต่ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย  ใน10 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนนี้ได้รวมกลุ่มครูผู้สอนที่ดีเด่นไว้ และได้ฝึกอบรมผู้ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจำนวนมาก ได้ทำสิ่งอันยิ่งใหญ่ในการศึกษาและได้รับการสรรเสริญจากสังคมไทยอย่างมาก

งานเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นในหอประชุม กวง ฮวา ตั้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หรูหรา  เจ้าภาพจัดแล้ว 24 โต๊ะจีนให้แขกรับเชิญทานอาหาร”อายัเป๋าฮื้อ” ที่มีชื่อเสียง งานประชุมใหญ่ตรั้งนี้เต็มไปด้วยสไตล์จีน  งานเฉลิมฉลองตรั้งนี้สิ้นสุดในบรรยากาศที่ร่าเริง   (เสนอข่าวโดย อ.ธัญชนก เล่ง)

%e6%80%bb%e5%95%86%e4%bc%9a%e5%8f%82%e8%b5%9e%e5%90%88%e5%bd%b1

ภาพที่ 1 แขกสำคัญที่เข้าร่วมงานมีดังนี้

Mr.Zhangdong Hao อุปทูตจีนประจำ ประเทศไทย (กลางด้านขวา)

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน (กลางด้านซ้าย)

รองประธานหอการค้าไทยจีน นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ(ซ้าย 3), นายมนตรี ชยาวิวัฒน์กุล(ซ้าย4), นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ (ขวา3), นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล (ขวา2), นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ (ซ้าย1), นายยรรยง ปฐมศักดิ์ (ขวา1),

ดร. แสงชัย โสตถีวรกุล ประธานสมาคมแต้จิ๋ว (ขวา 5)

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตงฮั้ว น.พ. Yu Shiwei (ขวา4)

นางเสริมศรี วรนาวิน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา (ขวา2)

นายกำพล เสรฐภักดี ผ.อ.โรงเรียนThaiCC School  (ซ้าย5)

%e6%bd%ae%e5%b7%9e%e4%bc%9a%e9%a6%86%e8%b5%a0%e8%8a%b1

ภาพที่ 2  ดร. แสงชัย โสตถีวรกุล ประธานสมาคมแต้จิ๋ว (ขวา 6) มอบกระเช้าให้กับนายกำพล เสรฐภักดี ผ.อ.โรงเรียนThaiCC School  (ซ้าย5)

 

上图:廖锡麟院长(中)、杨作为副院长(右一)与张东浩参赞(右二)、中总副主席张朝江(左二)和梦莉女士(中总中文副秘书长)合影。

上图:廖锡麟院长接受泰国华文教师公会主席罗中正博士(右三)敬献的花束。

上图:廖锡麟院长接受中华中学校友会主席余世维医师(左三)敬献的花束。

上图:廖锡麟院长与泰国留学中国大学校友总会的理事们合影。

上图:廖锡麟院长接受泰国曼松德皇家师范学院孔子学院温象羽院长(左二)敬献的国画。

上图:廖锡麟院长偕夫人姜恩涓女士(左二)接受广州中山大学泰国校友会长高绍良医生(左二)敬献的花束。

未分类